Skip to main content
0

Over ons privacybeleid

Cesario Kapsalon geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Cesario Kapsalon. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/02/2024, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting Hostinger

Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Hostinger. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Hostinger heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostinger is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Verder verwerkt Hostinger persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostinger heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostinger is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Google Calendar

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van Google Calendar en beschrijft hoe Google persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, openbaar maakt, overdraagt en opslaat. Door gebruik te maken van Google Calendar stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

Verzamelde informatie

Google Calendar verzamelt persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt bij het gebruik van de service, zoals bij het aanmaken van evenementen, het toevoegen van contacten, het instellen van herinneringen en het delen van agenda’s. Deze informatie kan onder meer uw naam, e-mailadres, contactgegevens, locatiegegevens en andere relevante details omvatten.

 

Gebruik van informatie

Google gebruikt de verzamelde informatie om Google Calendar-diensten te leveren, zoals het plannen van evenementen, het beheren van agenda’s, het versturen van herinneringen en meldingen, en het delen van agenda’s met anderen. Deze informatie kan ook worden gebruikt om de service te verbeteren, gebruikerservaringen te personaliseren, relevante advertenties weer te geven en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Delen van informatie

Google deelt uw persoonlijke informatie alleen zoals nodig om Google Calendar-diensten te leveren, zoals met andere gebruikers waarmee u uw agenda deelt, externe serviceproviders die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten, en in overeenstemming met uw instellingen en toestemming.

 

Gegevensbeveiliging

Google neemt uitgebreide maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen en te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Dit omvat het gebruik van versleutelingstechnologieën, beveiligingsmaatregelen voor netwerken en systemen, en het regelmatig controleren en evalueren van onze beveiligingspraktijken.

 

Toegang en controle over uw informatie

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie die bij Google Calendar is opgeslagen en om deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of niet langer relevant is. U kunt ook de instellingen van uw Google-account beheren om uw privacyvoorkeuren aan te passen en het delen van informatie te beheren.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Google behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken of te wijzigen. Wij zullen eventuele wijzigingen op deze pagina publiceren en de datum van herziening bijwerken. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele updates.

 

Online afspraak- en reserveringsbeheer

Booknetic

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Booknetic en beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan. Door gebruik te maken van de diensten van Booknetic stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

Verzamelde informatie

Booknetic verzamelt persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt bij het registreren voor onze diensten, het aanmaken van een account, het invullen van formulieren, het plaatsen van een bestelling, het verstrekken van feedback, of het communiceren met ons via e-mail of andere kanalen. Deze informatie kan onder meer uw naam, contactgegevens, betaalinformatie, demografische gegevens en andere relevante details omvatten.

 

Gebruik van informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten te leveren, uw account te beheren, bestellingen te verwerken, klantenondersteuning te bieden, aanbiedingen en promoties te verstrekken, onze website te verbeteren, fraude te voorkomen en te detecteren, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Delen van informatie

Booknetic deelt uw persoonlijke informatie alleen zoals nodig om onze diensten te leveren, zoals met betalingsverwerkers, verzendpartners en andere serviceproviders die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten. Wij verkopen, verhuren of verhandelen uw persoonlijke informatie niet aan derden voor marketingdoeleinden.

 

Gegevensbeveiliging

Wij nemen passende maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen en te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Dit omvat het gebruik van versleutelingstechnologieën, het implementeren van beveiligingsmaatregelen voor netwerken en systemen, en het regelmatig controleren en evalueren van onze beveiligingspraktijken.

 

Toegang en controle over uw informatie

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie die bij ons is opgeslagen en om deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of niet langer relevant is. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie voor bepaalde doeleinden of uw toestemming intrekken indien van toepassing.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Booknetic behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken of te wijzigen. Wij zullen eventuele wijzigingen op deze pagina publiceren en de datum van herziening bijwerken. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele updates.

 

Payment processors

Buckaroo

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Buckaroo. Buckaroo verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Buckaroo behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Buckaroo’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Google

Wij verzamelen reviews via het platform van Google. Als u een review achterlaat via Google dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. Google deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. In sommige gevallen kan Google contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Google. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Cesario Kapsalon op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Cesario Kapsalon. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Cesario Kapsalon

Churchillweg 11 6707 JA Wageningen Nederland T E cesario.wageningen@gmail.com

Contactpersoon voor privacyzaken

Dhr. G. Bekār